Endringer i bruk av edialog

Grunnet økt arbeidsbelastning og pågående fastlegekrise ser vi det nå nødvendig å redusere tilgjengligheten på helsenorge. Derfor vil helsenorge kun være åpen for timebooking og dialogmeldinger i vår åpningstid fra 08-1530.

Reseptforespørsler kan skje hele døgnet.

E-konsultasjon kan skje hele døgnet, svar kan forventes innen 5 virkedager.

NB Dersom behov for ø.hjelp ring hos telefon 69354545

Viktig informasjon

Legekontoret

E-Konsultasjon oppstart 22.mai 2023


Ved e-konsultasjon  kan pasienter skrive meldinger til legen og stille enkle helserelaterte spørsmål.
Pasienter har ofte mange korte spørsmål som ikke krever et besøk til legen, eller de trenger bare svar på eller råd i forbindelse med en prøve, bildeundersøkelser e.l.

E-konsultasjon er nyttig ved:

- Enkle spørsmål og oppfølging av kjente sykdommer/problemstillinger
- Svar på og råd i forbindelse med blodprøver, bildeundersøkelser o.l.
- Henvisninger etter utredning
- Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk, f.eks bivirkninger, manglende/svak effekt
- Råd dersom sykdomstilstand varer lengre enn forventet, og om når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt.
- Nye symptomer som er lite plagsomme, men som skaper engstelse
- Korrigering av fortolkninger på sykdom og behandling som pasienten mottar fra venner og kjente
eKonsultasjon  skal ikke brukes til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må pasienten ta kontakt med legekontoret for en ordinær konsultasjon.
Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp via digital dialog. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time

Regjeringen har besluttet at det skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon. Egenandelen ved e-konsultasjon  inngår i frikortgrunnlaget, og  og vil være gratis dersom du har frikort. Det vil bli sendt ut en sms ved besvarelse av e-konsultasjoner, som kan betales ved vipps. Du får ikke fakturagebyr om den betales samme dag.
Legen har 5 dager svarfrist på e-konsultasjoner, ved hastesaker må man ta kontakt på telefon.
e-Konsultasjon  er gratis for pasienter med frikort, barn <16 år, gravide, pasienter som har eller mistenker kan ha en allmennfarlig smittsom sykdom (f.eks. klamydia).