Endringer i bruk av edialog

Grunnet økt arbeidsbelastning og pågående fastlegekrise ser vi det nå nødvendig å redusere tilgjengligheten på helsenorge. Derfor vil helsenorge kun være åpen for timebooking og dialogmeldinger i vår åpningstid fra 08-1530.

Reseptforespørsler kan skje hele døgnet.

E-konsultasjon kan skje hele døgnet, svar kan forventes innen 5 virkedager.

NB Dersom behov for ø.hjelp ring hos telefon 69354545

Legekontoret

Kristoffer Aune -legevikar

Hanna Showatatek har svangerskapspermisjon fram til høsten 2024. Kristoffer Aune vil være vikar i hennes praksis i denne perioden. 

Rosenlund Legesenter.