Nyheter

Hva skjer hos oss?

Legekontoret 20.09.2021

Nye leger på Rosenlund Legesenter

Ebba Nilsson har begynt 1. februar 2020. Hun har overtatt Øystein Pettersens pasientliste. Hanna Showatatek har begynt 1. juli 2020. Hun har overtatt Hanne Cicilie Larsens pasientliste.

Anders Rønning vikar for Hanna Showatatek fram til mai 2022.