Endringer i bruk av edialog

Grunnet økt arbeidsbelastning og pågående fastlegekrise ser vi det nå nødvendig å redusere tilgjengligheten på helsenorge. Derfor vil helsenorge kun være åpen for timebooking og dialogmeldinger i vår åpningstid fra 08-1530. 

Reseptforespørsler kan skje hele døgnet. 

E-konsultasjon kan skje hele døgnet, svar kan forventes innen 5 virkedager. 

NB Dersom behov for ø.hjelp ring hos telefon 69354545

Legekontoret

Influensavaksine  fra 10. Oktober 2022

Bestill vaksinering via helsenorge. Har du allerede time hos legen din i nær framtid, vil du få tilbud om vaksine samtidig og trenger ikke bestille eget vaksinetidspunkt.

Pris kr. 300. Betaling via medipay. Du får melding på mobil og kan deretter betale med vipps, bankkort eller giro.

Influensavaksine anbefales av FHI spesielt ved tileggsrisiko i form av immunsviktsykdom, lungesyke, hjerte/kar syke, alvorlig fedme/overvekt og diabetes.

Grunnet korona ønsker vi vaksinering på timeliste.

Det er krevende og sette opp vaksinetimelister og ber derfor at pasienter med tilgang til helsenorge/besøklegen setter seg opp på ønsket time selv..

Fremgangsmåte:

1. Logg inn Helsenorge.no

2. Trykk "bestill time"

3. Under neste meny - bestill time ved Rosenlund Legesenter - trykk "vaksine"

4. Trykk "neste"

5. Dato i kalender som er ledig er markert. Finn ønsket tidspunkt.

Vi anbefaler følgende vaksine ved legesenteret.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  diabetes type 1 og 2
  leversvikt eller nyresvikt
  kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til: